وحدت امت اسلامی ، آرمـان‌ دیـرین‌ امـام‌ موسی صدر

از میان اندیشه‌های متعالی امام موسی‌ صدر،مسئله‌ وحدت‌ اسلامی و تـلاش وی در ایـن راسـتا اهمیت بیشتری دارد،به طوری که می‌توان این مسئله‌ را نقطه عطف سایر اندیشه‌های او به شمار آورد.اهـمیت این مطلب زمانی بیشتر‌ روشن می‌شود که اقدامات‌ مؤثر‌ و ارزشمند وی چون«نامه به مـفتی اهل سنت لبنان»یا راهـ‌کار وی بـرای«وحدت فقهی»و یا تلاش‌های متعدد وی درعرصه داخلی لبنان که جهت مقابله با نزاع و کشمکش‌های داخلی و برقراری وحدت‌ ملی بود،ارزیابی گردد.امام صدر با مطرح ساختن گفتمان مسلمین و مسیحیان،در راه وحدت و تفاهم میان ادیان گـام برداشت.نتیجه این اقدامات و تلاش‌ها محبوبیتی روزافزون بود که او را نه تنها‌ به‌ عنوان رهبر مسلمین بلکه به عنوان رهبری برای تمام دین‌داران،به ویژه در لبنان،بدل ساخت.

 

مسئله فلسطین و مقاومت در برابر اسرائیل از مسائلی بود کـه امـام صدر آن را به‌ عنوان‌ هدفی مشترک و میهنی نه‌تنها برای مسلمین بلکه برای تمامی دین‌داران مطرح ساخت و از این طریق نیز زمینه‌ساز وحدت بین مسلمین و دین‌داران گردید.

 

یکی از‌ آرزوها‌ و آرمـان‌های‌ دیـرین‌ امـام‌ موسی صدر،وحدت امت اسلامی‌ در سرتاسر جهان بـود.او ازآغـاز دوران جوانی که در حوزه علمیه قم مشغول تحصیل بود‌ به‌ این مهم می‌اندیشید و در مـحافل و‌ حـضور‌ اساتید حوزه،آن‌ را‌ پیوسته‌ دنبال می‌کرد.

 

ظـاهرا‌ وی مـی‌خواست ابتدا از طـریق ایـجاد وحـدت اسلامی در لبنان،این آرزو را جامه عمل بپوشاند.در هـمین‌ راسـتا«خط‌ مشی‌ اساسی امام موسی صدر و دورنمایی از‌ فعالیت‌های‌ وی‌ در‌ حوزه‌ برقراری‌ و تثبیت«وحدت اسـلامی»بدین شـرح است:

 

۱-جانب‌داری از اصل هم‌زیستی صلح‌آمیز فرقه‌های مـذهبی و طایفی چندگانه کشور لبـنان و مـبارزه با تلاش مذبوحانه در جهت تـجزیه کشور؛

 

۲-تـلاش‌ برای رفع هرگونه اختلاف و کوشش به خاطر تحقق اصلاحات سیاسی،اجتماعی و فرهنگی؛

 

۳-مردود شمردن هـرگونه تـعصبات فرقه‌ای،مذهبی و دوری از جنگ و ستیز فرقه‌گرایانه.» (ر.کـ:یاران امـام بـه روایت اسناد‌ سـاواک،ج‌ ۳،ص ۶۸-۵۸).

 

مـوارد یادشده نشانه‌ای از آرمان بـلند امـام موسی صدر جهت وحدت امت اسلامی در سرتاسر جهان است که اگر تحقق کامل مـی‌یافت و تـمامی مسلمانان به ویژه عالمان‌ و متفکران اسـلامی در جـهت تحقق آن تـلاش مـی‌کردند،امروزه نـه‌تنها در لبنان،بلکه در سایر بلاد اسـلامی شاهد شکل‌گیری این امت واحده بودیم.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.