اسلام شیعه انگلیسی با اسلام شیعی امام صادق(علیه السلام) و امام باقر(علیه السلام) درحوزه‌های حکومتی اجتماعی متفاوت است

به گزارش قادمون ، حجت الاسلام عزت الله معتمد امروز در جمع فرماندهان و مدیران نواحی و حوزه‌های مقاومت بسیج سپاه قدس گیلان تاریخ در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) اظهار داشت: بخش‌پذیری احکام دینی، در حوزه اجتهاد دینی، نپذیرفتن قرائت نبوی است و انسان دینی باید در جامعه دینی تعریف شود، همان‌گونه که جامعه دینی باحاکم و حاکمیت دینی معنا پیدا می‌کند.

وی گفت: دو دیدگاه در حوزه نقش دین و اجتهاد دینی در جامعه ما وجود دارد، که این دو دیدگاه درحقیقت دو جریان فکری را شکل داده است، لذا تشخیص و تمیز این دو جریان فکری فقهی که در دهه‌های اخیر انقلاب به حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم سرایت کرده است و برای این جمع و چنین عناصر فرهیخته و تأثیرگذاری، به‌ویژه در فضای انتخابات خبرگان رهبری ضرورت دارد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه قدس گیلان تصریح کرد: از جمله تبعات این دو دیدگاه در جامعه دینی می‌توان، به تفاوت اسلام غیرشیعی و شیعه انگلیسی با اسلام شیعی امام صادق(ع) و امام باقر(ع) درحوزه‌های حکومتی اجتماعی اشاره کرد.

وی اظهار کرد: در مقوله عدالتخواهی، استکبارستیزی و اقتصادمقاومتی این تفاوت‌ها و تعارض‌ها وجود دارد و این دو دیدگاه پیرامون دین و اجتهاد دینی عبارتند از اینکه، یک دیدگاه اینکه دین و اجتهاد دینی را با نظر به «احکام دین» آن‌ هم احکام فردی تفسیر می‌کنند و دیدگاه دیگر اینکه دین و اجتهاد دینی را با نظر به «اهداف دین» قابل پذیرش می‌دانند.

حجت الاسلام معتمد افزود: دیدگاه و نگرش صحیح که مبتنی به قرائت نبوی و علوی است همین دیدگاه دوم است بنابراین برای تبیین چیستی وچرایی تفاوت‌ها، تعارض‌ها و اختلافات این دو نگرش درباره دین واجتهاد دینی، چند نکته را به‌طور مختصر اشاره می‌کنم.

وی ادامه داد: نکته اول اینکه دین یک پدیده اجتماعی است و اجتماع هم متشکل از فرد، جامعه وحاکمیت است و این سه جزء علی‌رغم استقلالی که دارند، یک پیکر هو احد هستند مانند جهان هستی که علی‌رغم همه گستردگی و اجزایی که‌ دارد، درمجموع از یک نوع ارتباط، هماهنگی و آمیختگی واحد برخوردار است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه قدس گیلان گفت: نگرانی در تفاوت این دو دیدگاه دراین‌جا است که هریک از این دو دیدگاه، هم نسبت به فرد دینی و انسان متدین تعریف متفاوتی دارند و هم نسبت به جامعه دینی متفاوت فکر می‌کنند، و هم نظر و نگاهشان نسبت به حاکمیت وحاکم دینی متفاوت است.

وی بیان کرد: شاخص و ملاک در این مثلث، یعنی فرد، جامعه وحاکمیت، درنگاه اول، احکام دین، آن‌هم احکام فرد دینی است. درحالی‌که درنگاه دوم، شاخص ومعیار، اهداف دین است یعنی نه تنها به احکام فردی بلکه احکام اجتماعی راهم مدنظر دارد.

حجت الاسلام معتمد افزود: در نگاه دوم که نگاه درست و نگرش صحیح است، فرد دینی و انسان متدین،کسی است که تکلیف‌پذیر باشد، هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی و جامعه دینی جامعه‌ای‌ است که اندیشه عدالتخواهی، ظلم ستیزی، استکبارستیزی و توحیدگرایی، در رأس برنامه‌هایش باشد.

 وی خاطر نشان کرد: چنانچه حاکمیت دینی وحاکم دینی در این نگرش، در عصر غیبت، متولی و عهده‌دار تعیین حدود روابط حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی ومناسبات داخلی وخارجی است و به همین جهت است که امام خمینی(ره) می‌فرمود که، درمسائل حکومتی، سیاسی و اجتماعی، اهل فتوا ومجتهدین تابع و پیرو حاکم جامع الشرایط هستند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه قدس گیلان گفت: براساس ادله عقلی و نقلی، انسان دینی باید در جامعه دینی تعریف شود و جامعه دینی با حاکمیت وحاکم دینی معنی پیدا می‌کند در غیر این‌صورت بخشی کردن دین وبخشی پذیری دین همان اسلام گزینشی و حداقلی است که هیچ ارتباط و پیوندی باقرائت نبوی و علوی ندارد.

وی بیان کرد: درحقیقت اعتقاد به دین و اجتهاد دینی با نظر به احکام دینی آن هم صرفاً احکام فردی، همان نگاهی انحرافی است که برخی قائلند که با غیرفقیه جامع الشرایط هم می‌شود جامعه دینی را اداره کرد، درحالی‌که براساس مبانی امام خمینی(ره)، بدون حاکم دینی، حاکمیت وحکومت، طاغوت است.

حجت الاسلام معتمد با بیان اینکه تعارض وتفاوت این دو دیدگاه در تلقی و تفسیر حوادث واقع بیشتر روشن می‌شود گفت: ما می‌دانیم که فلسفه اصلی اجتهاد دینی و حضور نیابتی فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت تفسیر وتبیین همین «حوادث واقعه » است.

وی افزود: یعنی حاکمیت دینی باید حوادث واقعه را مدیریت و رهبری کند، باید مصالح آن‌ها را بشناسد و پاسخگویی نیاز مردم باشد و اگر اجتهاد دینی نتواند حوادث واقعه را بشناسد وخطرات ومنافع آن‌ها رابه‌موقع درک کند، بدون شک فلسفه وجودی احکام دین را نفی کرده، چون اجتهاد دینی، حافظ و پاسدار دین و مجتهد مفسردین است.

حجت الاسلام معتمد امروز ما شاهد هستیم که به جهت انفجار اطلاعات و انقلاب علم و فن آوری درعالم، بسیاری از پدیده‌ها و رخدادها تحت مقوله، ((حوادث واقعه )) قراردارند، یعنی در سرنوشت ملت‌ها و کشور می‌توانند نقش اساسی داشته باشند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه قدس گیلان گفت: مثلا پدیده استثمار و استعمار نوین، نظام‌های اقتصادی فرا ملیتی، سیستم های غول پیکر بانکی و مالی با مالکیت‌های انحصاری‌، تجارت آزاد، رسانه‌ها، آب‌های مشترک، مسائل زیست محیطی و معیشتی و حتی حوزه درمان و پیشگیری و مسائل مربوط به هوا و فضا که همه و همه نمونه‌هایی از همین حوادث واقعه هستند، که ارتباط و پیوند اصولی و جوهری با اجتهاد و حاکمیتدینی دارد.

وی بیان کرد: بنابراین با توجه به اندیشه قرآنی، احکام دین وسیله و مقدمات رسیدن به اهداف دین هستند، به همین جهت است که امام خمینی (ره) بر این باور بود که  نبض تحولات، تصورات اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی در هر عصر و زمانی باید در دست فقیه و مجتهد جامع الشرائط باشد، چرا که تنها با بیان احکام دینی آن هم احکام فردی نه تنها جامعه جهانی و اسلامی اداره نخواهد شد، بلکه اسلام و مکتب توحیدی به ناکارآمدی در عرصه‌های مختلف اجتماعی محکوم خواهدشد.

وی افزود: نکته آخر اینکه  طبق اندیشه الهی، تنها نگاه و نگرش دوم است که، هم مقتضی، هدایت، توحیدگرایی، استکبار ستیزی و رسالت جهانی سازی است و هم موانع رشد، توحید گرایی و استکبار ستیزی و جهانی سازی حکومت الهی، شناسایی و طرد می‌شوند.

حجت الاسلام معتمد اظهار داشت: بنابراین باید بپذیریم اگر اسلام فریادمی‌زند انًّ الله اًعبدوا الله همین اسلام با ندای رساتر می‌فرماید اِنًّ الله یَامرُ بِالعَدل لِیقومَ الناس بِالقسط پس از اگر در مکتب توحیدی اسلام احکام فردی عبادی، مانند نماز و حج و غیره مطرح است در کنار عدالت‌خواهی، ظلم ستیزی و اهتمام به امور مسلمین مطرح است و الا عبادت بدون سیاست و سیاست بدون عبادت و اقتصاد منهای فرهنگ و اعتقاد دینی نه تنها اسلام ناقص است بلکه اسلام نیست.

وی افزود: لذا بر اساس اندیشه و تفکر قرآنی، جامعه همیشه از دو گروه حق و باطل وظالم و مظلوم تشکیل شده است و اگر مجتهد در مقابل حق و باطل و ظالم ومظلوم موضع‌گیری نداشته باشد ولو مجتهد باشد، اجتهادش مصطلح است، این اجتهاد به تعبیر امیرالمومنین علی (ع)، هیچ خیری، هیچ عزت و اقتداریبرای هیچ ملت و کشوری ندارد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه قدس گیلان گفت: پس فهم درست از دین، اجتهاد دینی است که مبتنی بر اهداف دین باشد، نه صرفا” احکام فردی دین  و با پذیرش این نگاه درست و صحیح است که  جامعه دینی به رهبری فقیه جامع الشرایط که حضور نیابتی از ائمه معصومین در عصر غیبت دارد، در خط توحید گرایی، ظلم ستیزی، استکبار ستیزی و
جهانی سازی حکومت الهی حرکت خواهد کرد.

وی افزود: بنابراین خبرگان رهبری باید دارای این ویژگی باشند تا بتواند منطبق با اهداف و اصول اسلام و مقتضیات زمانی و رسالت جهانی اسلام تصمیم‌سازی کنند./ تسنیم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.