نوشته‌ها

اظهارات آیت الله العظمی سیستانی در مورد فتنه آقای صادق شیرازی

/
حضرت آیت الله سیستانی از برخی علما اسم آوردند و گله کردند که چرا ایشان را به عنوان مرجع تقلید به رسمیت میشناسند و بعد فرمودند:ایشان حتى ابتداییات مرجعیت را ندارند.