نوشته‌ها

شیعه انگلیسی می خواهد عقلانیت دین و شیعه را بگیرد / در آستانه ماه محرم باید مواظب این موضوع باشید

/
مروجان شیعه انگلیسی 18 شبکه ماهواره ای در اختیار دارند و از این طریق می خواهند عقلانیت دین و تشیعه را بگیرند و هیچ عاملی همچون این 18 شبکه، نتوانسته عقلانیت شیعه را بگیرد لذا در آستانه ماه محرم باید مواظب این موضوع باشید چرا که دشمن به خوبی فهمیده که راه نفوذ در دین از راه دینی است.