نوشته‌ها

اهانت به بزرگان اهل سنت کار شیعه انگلیسی و خلاف سیره ائمه است .

/
یک عدّه‌ای خیال میکنند اثبات تشیّع به این است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سنّت و دیگران بنا کند مدام بدوبیراه گفتن؛ نه، این خلاف سیره‌ی ائمّه است.