گروه فرهنگی تبلیغی بیان ، متشکل از نخبگان حوزوی و دانشگاهی ، در جهت تحکیم و تقویت وحدت امت اسلامی خصوصا شیعیان جهان اسلام و در راستای مقابله با فتنه­ های درون دینی و مشخصاً جریان افراطی شیرازی­ ها ، به فعالیت می پردازد و در کنار این اقدامات جهت ترویج مذهب حقه ی شیعه و مقابله­ ی با وهابیت ، مشغول تبلیغ معارف اسلامی و محرومیت زدایی در جنوب استان کرمان می باشد .

وب سایت خبری تحلیلی قادمون ، از زیرمجموعه های گروه فرهنگی تبلیغی بیان است که در جهت تحکیم و تقویت وحدت امت اسلامی خصوصا شیعیان جهان اسلام و در راستای مقابله با فتنه­ های درون دینی ، تشیع انگلیسی و مشخصاً جریان افراطی شیرازی­ ها ، گام بر می دارد .